Irisdiagnose

Hans Hommel/Jacomine Landman-Kasper

Het oog als spiegel der gezondheid met tips voor gezondheid en dieet.

Onder iris-diagnose wordt de kunst verstaan om uit de iris een exacte diagnose te stellen. In de iris zijn alle organen, alle lichaamsdelen en alle plaatsen van ons lichaam precies gelokaliseerd. Een ervaren iriscopist kan ziekten vaststellen (vaak nog voor ze zijn uitgebroken), door afwijkingen in kleur en structuur van de iris.
Iriscopie is voor iemand met ervaring een zeer snelle, ongecompliceerde, pijnloze en goedkope manier van diagnose stellen. Wij zouden deze methode, die in de 1ge eeuw door de Hongaarse arts Ignaz van Péczley ontdekt werd, in handen van alle artsen oen specialisten wensen.

Aan de oorspronkelijk Duitse editie van de heilpraktiker Hans Hommel zijn door mevrouw Landman de kleurenfoto's toegevoegd. Deze foto's geven een duidelijk beeld van verschillende oogtypen en een aantal daar in voorkomende onregelmatigheden. Uit deze onregelmatigheden (vlekken, punten enz.) kan de diagnose gesteld worden.

Irisdiagnose